Jak wybrać maszynę do suszenia nawozów?

news1618 (1)

 

Przed wyborem maszyna do suszenia nawozów, musisz dokonać wstępnej analizy swoich potrzeb w zakresie suszenia:

Składniki na cząstki: Jakie są właściwości fizyczne, gdy są mokre lub suche? Jaki jest rozkład ziarnistości? Toksyczne, łatwopalne, żrące czy ścierne?

Wymagania dotyczące procesu: Jaka jest zawartość wilgoci w cząstkach? Czy wilgoć jest równomiernie rozprowadzana wewnątrz cząstek? Jakie są wymagania dotyczące początkowej i końcowej zawartości wilgoci dla cząstek? Jaka jest maksymalna dopuszczalna temperatura suszenia i czas suszenia dla cząstek? Czy temperatura suszenia musi być regulowana podczas całego procesu suszenia?

Wymagania dotyczące wydajności: Czy materiały muszą być przetwarzane partiami czy w sposób ciągły? Ile materiału musi maszyna do suszenia nawozów obsługi na godzinę? Ile czasu zajmuje otrzymanie wysokiej jakości produktu końcowego? Jak proces produkcji przed i po suszeniu wpływa na wybórsuszarka do nawozów?

Wymagania jakościowe dla gotowych produktów: Czy materiał skurczy się, zdegraduje, przesuszy lub zostanie zanieczyszczony podczas suszenia? Jak jednolita musi być jego końcowa zawartość wilgoci? Jaka powinna być temperatura i gęstość objętościowa produktu końcowego? Czy wysuszony materiał pyli lub wymaga wtórnego odzysku?

Rzeczywisty stan środowiska fabryki: Ile powierzchni produkcyjnej jest dostępne dla procesu suszenia w fabryce? Jaka jest temperatura, wilgotność i czystość fabryki? Jaki zakład jest wyposażony w odpowiednie zasoby mocy, port spalin? Jaka jest dopuszczalna ilość hałasu, wibracji, pyłu i strat energii cieplnej w zakładzie zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska?

Rozważając te kwestie, niektórzy maszyny do suszenia nawozów które nie są odpowiednie dla Twojej rzeczywistej produkcji, zostaną wyeliminowane. Na przykład właściwości fizyczne lub przetwórcze surowców wykluczą niektóre maszyny do suszenia nawozów, obrotowe suszarnie do nawozów typu parowego o dużej zawartości wilgoci, lepkie duże surowce, takie jak mika, nie są dobrym wyborem. ten obrotowa maszyna do suszenia nawozów bębnowych transportuje materiał podczas suszenia przez obracanie i walcowanie, ale to pasywne dostarczanie nie przenosi płynnie lepkiego materiału do wylotu, ponieważ lepki materiał przykleja się do ścianki bębna i rury parowej, a nawet do skrzepów. W takim przypadku lepszym wyborem są przenośniki spiralne lub pośrednie wielotarczowe suszarki do nawozów, ta aktywna dostawa może szybko przenosić mikę z portu zasilającego do portu rozładunkowego.

Następnie rozważ maszyna do suszenia nawozów który odpowiada Twojej rzeczywistej powierzchni i przestrzeni produkcyjnej. Wyklucz wszelkie suszarnie nawozów, które nie nadają się do istniejących warunków produkcji lub które wymagają kosztownych renowacji lub rozbudowy. Weź również pod uwagę budżet kapitałowy i koszty operacyjne oraz inne czynniki.

Jeśli wybierzesz bardziej wydajną maszynę do suszenia nawozów, aby zoptymalizować istniejący proces suszenia, musisz rozważyć, czy inny istniejący sprzęt, taki jak przenośniki, podajniki, maszyny do powlekania, maszyny pakujące, magazyny i inne urządzenia mogą sprostać zwiększonej produkcji nowych suszarek do nawozów.

news1618 (2)

 

Ponieważ gama opcji suszarek do nawozów się kurczy, użyj istniejących materiałów i istniejących środowisk produkcyjnych, aby rzeczywiście sprawdzić, czy maszyna do suszenia nawozów jest naprawdę odpowiednia.

● Najlepsze warunki schnięcia dla istniejących materiałów.

● Wpływ suszarki nawozów na właściwości fizyczne surowców.

● Czy jakość i właściwości suszonego materiału spełniają wymagania.

● Czy wydajność suszarki do nawozów jest odpowiednia.

Na podstawie tych wyników testów producent maszyna do suszenia nawozów może również dostarczyć szczegółowe zalecenia, aby w pełni zaspokoić Twoje potrzeby w zakresie suszenia. Oczywiście nie należy lekceważyć kosztów instalacji i eksploatacji suszarki do nawozów oraz wynikających z niej wymagań konserwacyjnych suszarki do nawozów.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe szczegóły, naprawdę możesz kupić najbardziej odpowiednia maszyna do suszenia nawozów.


Czas publikacji: 18 czerwca-2021